พัดลม KCE KRUGER FAN
 
 
KRUGER FAN จัดจำหน่ายพัดลมครูเกอร์ รุ่น KCE